Giảm giá!

Phụ kiện NC2 Khởi động từ CHINT

31,000 1,285,000 

Xóa

Mô tả

Phụ kiện khởi động từ – contactor CHINT cho các dòng sản phẩm NC2 bao gồm:

  • Tiếp điểm phụ
  • Rơ le thời gian
  • Coil
  • Khóa liên động

Tiếp điểm phụ cho khởi động từ NC2 CHINT:

Tiếp điểm phụ cho khởi động từ nc1 chint

Tiếp điểm Rơ le thời gian dùng được cho cả contactor NC2:

rơ le thời gian cho khởi động từ

Tham khảo:

Contactor NC2 CHINT

Thông tin bổ sung

Phụ kiện khởi động từ

Khóa liên động, Tiếp điểm phụ, Rơ le thời gian, Coil

Mã phụ kiện khởi động từ

115-150, Coil 220V 115-150A, Coil 220V 185-225A, Coil 220V 265A, Coil 220V 400A, Coil 220V 500A, Coil 220V 630A, Coil 220V 9-18A, Coil 380V 115-150A, Coil 380V 185-225A, Coil 380V 265A, Coil 380V 330A, Coil 380V 400A, Coil 380V 500A, Coil 380V 630A, F4-02, F4-04, F4-11, F4-13, F4-20, F4-22, F4-31, F4-40, F5-D0, F5-D2, F5-D4, F5-T0, F5-T2, F5-T4

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phụ kiện NC2 Khởi động từ CHINT”