Giảm giá!

Phụ kiện NXC Khởi động từ – Contactor CHINT

27,000 338,000 

Xóa

Mô tả

Phụ kiện khởi động từ – contactor CHINT cho các dòng sản phẩm NXC bao gồm:

  • Tiếp điểm phụ
  • Rơ le thời gian
  • Coil
  • Khóa liên động

Tiếp điểm phụ cho khởi động từ NXC CHINT:

Tiếp điểm phụ cho khởi động từ nxc chint

Tiếp điểm phụ contactor nxc chint

Tiếp điểm Rơ le thời gian dùng được cho cả contactor NXC rơ le thời gian cho khởi động từ

Tham khảo:

Contactor NXC CHINT

Contactor NC1 CHINT

Thông tin bổ sung

Phụ kiện khởi động từ

Khóa liên động, Tiếp điểm phụ, Rơ le thời gian, Coil

Mã phụ kiện khởi động từ

40-65, 9-32, Coil 220V 25-38A, Coil 220V 40-65A, Coil 220V 6-22A, Coil 220V 75-100A, Coil 380V 6-22A, AX-3C/11, AX-3X/04, AX-3X/20, AX-3X/22, AX-3X/40, F4-02, F4-04, F4-11, F4-13, F4-20, F4-22, F4-31, F4-40, F5-D0, F5-D2, F5-D4, F5-T0, F5-T2, F5-T4

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phụ kiện NXC Khởi động từ – Contactor CHINT”