Showing all 5 results

Sale
rơ le trung gian chint jqx-10frelay trung gian chint jqx-10f

JQX-10F Rơ le trung gian CHINT

58,900 68,900 

JQX-10F Rơ le trung gian CHINT

 • Nhà sản xuất: CHINT.
 • Xuất xứ: Trung Quốc.
 • Điện áp: AC24V/48V/220V – DC24V/48V.
 • Tiếp điểm: 8 chân tròn; 11 chân tròn.
58,900 68,900 
Sale
rơ le trung gian chint njx-13fwrelay trung gian chint njx-13fw

NJX-13FW Rơ le trung gian CHINT

 • Nhà sản xuất: CHINT
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Điện áp: AC24V/48V/220V – DC24V/48V
 • Tiếp điểm: 8 chân dẹp; 11 chân dẹp; 14 chân dẹp
61,000 73,200 
Sale
relay trung gian chint jzx-22frơ le trung gian chint jzx-22f

JZX-22F Rơ le trung gian CHINT

 • Nhà sản xuất: CHINT
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Điện áp: AC24V/48V/220V – DC24V/48V
 • Tiếp điểm: 8 chân dẹp; 11 chân dẹp; 14 chân dẹp

Liên hệ để được báo giá

36,400 46,800 
Sale
relay trung gian chint jtxrơ le trung gian chint jtx

JTX Rơ le trung gian CHINT

 • Nhà sản xuất: CHINT
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Điện áp: AC24V/48V/220V – DC24V/48V
 • Tiếp điểm: 8 chân tròn; 11 chân tròn
65,000 77,100 
Sale
relay JQX-13F-2Zchân rơ le JQX-13F

JQX-13F Rơ le trung gian 8 chân CHINT

 • Nhà sản xuất: CHINT
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Điện áp: AC24V/48V/220V – DC24V/48V
 • Tiếp điểm: 8 chân dẹp;
40,700 50,700