Showing all 4 results

Sale New
RCBO NB1Lcb chống rò chint

RCBO NB1L CHINT

135,000 270,000 

RCBO NB1L CHINT

RCBO NB1L CHINT hay còn gọi là CB chống rò Tổng quát:  Chứng chỉ: CE, CCC. Tiêu chuẩn: IEC61009-1 Chức năng: Đóng cắt, cách ly mạch điện. Bảo vệ quá …

135,000 270,000 
Sale New
rcbo nxble 125

RCBO NXBLE-125 CHINT

282,000 446,000 

RCBO NXBLE-125 CHINT

RCBO NXBLE-125 CHINT RCBO NXBLE-125 CHINT CB chống rò Tổng quát: Chứng chỉ: CE, CCC. Tiêu chuẩn: IEC61009-1 Chức năng: Đóng cắt, cách ly mạch điện. Bảo vệ quá tải, …

282,000 446,000 
Sale New
rcbo nxble-32

RCBO NXBLE-32 CHINT

115,000 265,000 

RCBO NXBLE-32 CHINT

RCBO NXBLE-32 CHINT RCBO NXBLE-32 CHINT CB chống rò Tổng quát: Chứng chỉ: CE, CCC. Tiêu chuẩn: IEC61009-1 Chức năng: Đóng cắt, cách ly mạch điện. Bảo vệ quá tải, …

115,000 265,000 
Sale New
rcbo nxble-63

RCBO NXBLE-63 CHINT

150,000 340,000 

RCBO NXBLE-63 CHINT

RCBO NXBLE-63 CHINT RCBO NXBLE-63 CHINT cb chống rò Tổng quát:  Chứng chỉ: CE, CCC. Tiêu chuẩn: IEC61009-1 Chức năng: Đóng cắt, cách ly mạch điện. Bảo vệ quá tải, …

150,000 340,000