Showing the single result

NXMS – MCCB CHINT NEXT SERIES

NXMS – MCCB CHINT NEXT SERIES

  • Các loại NXMS: 160A, 250A, 400A, 630A, 1000A, 1250A, 1600A
  • Điện áp hoạt động định mức: Ue (VAC): 220/230/240, 380/400/415, 690
  • Mã dung lượng ngắt: E, S, F, H
  • Số cực: 2P, 3P, 4P