Showing all 2 results

Sale
đồng hồ đo kỹ thuật số Chint zty0126Achint zty0126a

ZTY0126A – Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số CHINT

+ Đo điện áp AC: lên đến 6-750V.

+ Đo điện áp DC: 0.6-1000V.

+ Đo điện trở: 600Ω-60MΩ.

+ Đo dòng điện DC: 60mA-10A

+ Đo tụ điện: 6nF-100mF

+ Đo tần số Hz: 9.999Hz-10MHz

+ Đo diode và kiểm tra thông mạch.

1,293,500  825,000 
Sale
đồng hồ vạn năng kỹ thuật số ZTY0123A

ZTY0123A – Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số CHINT

+ Đo điện áp AC: lên đến 600V ±1.2%.

+ Đo điện áp DC: 200mV/2V/20V/200V ±0.5%; 600V ±0.8%.

+ Đo điện trở: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ ±0.8%; 2MΩ ±1%.

+ Đo dòng điện DC: 200µA/2mA/20mA/200mA ±1%; 10A ±3%

+ Đo diode và kiểm tra thông mạch.

470,300  290,000