BIẾN TẦN

Showing all 3 results

NVF300M – Biến tần CHINT 1 Pha

Biến tần CHINT NVF300M – series là vector vòng hở hiệu suất cao.

  • Khả năng quá tải mạnh mẽ, linh hoạt và vận hành thuận tiện.
  • Khả năng thích ứng tải mạnh mẽ, ổn định, đáng tin cậy và khả năng tiết kiệm năng lượng tự động,v.v.
  • Sản phẩm có thể được áp dụng rộng rãi cho lĩnh vực truyền động điện và lĩnh vực điều khiển tự động hóa.

Liên hệ báo giá: 090 961 1035

NVF2G – Biến tần CHINT 1 Pha

Biến tần CHINT NVF2G – series là vector vòng hở hiệu suất cao.

  • Khả năng quá tải mạnh mẽ, linh hoạt và vận hành thuận tiện.
  • Khả năng thích ứng tải mạnh mẽ, ổn định, đáng tin cậy và khả năng tiết kiệm năng lượng tự động,v.v.
  • Sản phẩm có thể được áp dụng rộng rãi cho lĩnh vực truyền động điện và lĩnh vực điều khiển tự động hóa.

Liên hệ báo giá: 090 961 1035

Sale
biến tần chintbiến tần

NVF2G – Biến tần CHINT 3 Pha

Biến tần CHINT NVF2G – series là vector vòng hở hiệu suất cao.

  • Khả năng quá tải mạnh mẽ, linh hoạt và vận hành thuận tiện.
  • Khả năng thích ứng tải mạnh mẽ, ổn định, đáng tin cậy và khả năng tiết kiệm năng lượng tự động,v.v.
  • Sản phẩm có thể được áp dụng rộng rãi cho lĩnh vực truyền động điện và lĩnh vực điều khiển tự động hóa.
3,291,700 5,078,116